Hvorfor bruge grafisk facilitering?

Man tænker godt med tegninger

Som grafisk facilitator er ens primære funktion grundlæggende at lytte intenst efter mening, struktur og billeder. Det er selvfølgelig vigtigt at være en god og hurtig tegner også, men det er vigtigere at deltagerne tager ejerskab til tegningerne fremfor at det ser flot ud.

Alle har forskellige billeder oppe i hovedet, og som grafisk facilitator oversætter man ord til billeder. Denne oversættelse eller visualisering af tanker og idéer skaber nye billeder og diskussioner, og derfor åbner man dialogen op i stedet for at lukke den. Grafisk facilitering er derfor meget velegnet til at fremme en innovativ dialog.

Grafisk facilitering er værdifuldt, fordi det skaber fokus, engagement og udfolder dialogen. Man tænker godt med tegninger. Derfor har jeg kaldt mit firma Draw2think.

skab gode rammer for dit møde!

Travlhed og drift gør, at rammerne for de effektive møder ofte nedprioriteres. I Danmark er det endnu ikke så almindeligt at ringe til en tegner. Men de deltagere til møderne, som har været skeptiske i starten er ofte de samme, som efterfølgende er de mest begejstrede. 

Som grafiske facilitatorer er vi ikke pauseklovne eller kunstnere, der står og finder på tilfældige tegninger. Hvert ord, hver streg og hver tegning skal give mening for deltagerne.    

Grafisk facilitering gør en forskel fordi...

  • en stor mængde information bearbejdes og tydeliggøres
  • det bliver nemmere at arbejde videre med materialet, når det er visualiseret
  • alle i gruppen bliver hørt, og det skaber engagement
  • man ser bedre sammenhænge og forskelle, når man får en stor tegning
  • en stor tegning er et godt grundlag for videre refleksion
grafiskfacilitering
Irene MyntheDRAW2THINK